PA00105439, Eglise, Coussay, Vienne, Poitou-Charentes

PA00105439, Eglise, Coussay, Vienne, Poitou-Charentes